ΔΩΡΕΑΝ έλεγχος μακρινής όρασης
ΔΩΡΕΑΝ έλεγχος κοντινής όρασης
ΔΩΡΕΑΝ εκμάθηση χρήσης φακών επαφής
ΔΩΡΕΑΝ δοκιμή πολυεστιακών φακών επαφής
Ενημέρωση και προτάσεις για κάθε
δύσκολη περίπτωση όρασης
Ενημέρωση πολυεστιακών γυαλιών